Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)

Δημοσιεύθηκε στις 16/04/2014 14:31

Μία από τις σπουδαιότερες εμπορικές συμφωνίες, η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις επιχειρήσεις καθώς και τις Εύρω-Αμερικανικές σχέσεις τελεί αυτή την περίοδο, εν μέσω της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπό διαπραγμάτευση.

Πόσες όμως επιχειρήσεις είναι σήμερα ενήμερες για το αντικείμενο, τα οφέλη αλλά και τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας; Σε ποιό βαθμό κατανοούν πόσο η TTIP θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις τους αλλά και σε μεγάλο βαθμό, αν όχι ολοκληρωτικά, το εμπορικό και επενδυτικό περιβάλλον;

Η έρευνα αυτή, που διεξάγει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει σχεδιασθεί για να καταμετρήσει τον βαθμό ενημέρωσης των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα του τομέα τους, του μεγέθους ή των έσοδων τους, για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων.

Μπορείτε να βοηθήσετε στην δημιουργία μιας αποτελεσματικής, και ωφέλιμης ενημερωτικής πρωτοβουλίας με το να συμπληρώσετε, στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται, το απλό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας. Για να μεταβείτε σε αυτή παρακαλώ πατήστε εδώ