Επανέναρξη της λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας που καθιστά διαθέσιμα τα στοιχεία όλων των επιτηδευματιών

Δημοσιεύθηκε στις 08/05/2014 12:00

Την επανέναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας μέσω της οποίας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στα «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα» ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η αναβαθμισμένη έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας γίνεται μόνο για πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλουν για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg