Συνάντηση Δικτύωσης με αυτοαπασχολούμενους - ωφελούμενους της Α.Σ. "ΤΗΘΥΣ"

Δημοσιεύθηκε στις 02/09/2014 11:35

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης, ως φορέας - εταίρος της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ», διοργανώνει συνάντηση Δικτύωσης με αυτοαπασχολούμενους, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ., στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση», που υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η συνάντηση αποσκοπεί στη δικτύωση των ωφελουμένων με ανθρώπους που έχουν βιώσει την εμπειρία της αυτό-απασχόλησης, στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης πάνω στην ίδρυση και στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σήμερα, καθώς και στην επίλυση προβληματισμών των ωφελουμένων μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση.