Συνάντηση Δικτύωσης – Στήριξης αυτοαπασχολούμενων - ωφελούμενων της Α.Σ. "ΤΗΘΥΣ"

Δημοσιεύθηκε στις 02/09/2014 11:26

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης, ως φορέας – εταίρος της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ», διοργανώνει συνάντηση Δικτύωσης – Στήριξης   αυτοαπασχολούμενων, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 π.μ. στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση», που υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η συνάντηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των ωφελουμένων πάνω σε τεχνικά θέματα ίδρυσης και φορολόγησης των νέων επιχειρήσεων, καθώς και για το ρόλο του Επιμελητηρίου στην υποστήριξη  και ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών.