Προγράμματα Επιμελητηρίου

Σεπτέμβριος 21, 2018

QNeST: Δίκτυο Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό

Το έργο QNeST (Δίκτυο Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό)στοχεύει στην προώθηση και στην ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων των κοινών και εξαιρετικών χαρακτηριστικών της πολιτιστικής, παραδοσιακής και περιβαλλοντικής […]
Σεπτέμβριος 21, 2018

Πολιτιστικές, Τουριστικές Διαδρομές από το Επιμελητήριο Ξάνθης

To Επιμελητήριο Ξάνθης δημιούργησε τρεις Πολιτιστικές, Τουριστικές Διαδρομές οι οποίες μπορούν να δικτυωθούν με άλλες χώρες έχοντας πανευρωπαϊκή διάσταση και έχουν ως πηγή έμπνευσης την ιστορία […]
eChamber
X