Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Σεπτέμβριος 17, 2020

Διαγωνισμοί για έργα επέκτασης δικτύου και συνδέσεων φυσικού αερίου στην Περιφέρεια ΑΜΘ – Διευκρινήσεις

Περιλήψεις Διακηρύξεων για έργα επέκτασης δικτύου και συνδέσεων φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα οποία προκηρύσσει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΜΟΝ. Α.Ε.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ […]
Σεπτέμβριος 10, 2020

Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων

Συνοπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, με έδρα το Πετροχώρι Ξάνθης, για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων – στεγνωτηρίων σε τέσσερα (4) στρατόπεδα της […]
Σεπτέμβριος 9, 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας απέστειλε κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να […]
Σεπτέμβριος 3, 2020

Διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ ΠΕΖΙΚΟΥ “ΕΒΡΟΥ” για την ανάδειξη φαρμακαποθήκης

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ ΠΕΖΙΚΟΥ “ΕΒΡΟΥ” για την ανάδειξη φαρμακαποθήκης για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και συναφών ειδών, στο Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών/Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, με […]
Αύγουστος 31, 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας απέστειλε κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να […]
Αύγουστος 20, 2020

Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την […]
Αύγουστος 12, 2020

Διαγωνισμός: “Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου – Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς”

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός του Υπουργείου Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου […]
Αύγουστος 7, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού “ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ”, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην Π.Ε. Ροδόπης». Οι […]
Αύγουστος 6, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευών, προϋπολογισμού 74.389,46 ευρώ με το Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
eChamber
X