Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Μάιος 9, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει […]
Μάιος 6, 2019

Διαγωνισμός της IV Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως για την προμήθεια κρεάτων

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός της IV Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως/ 4ο Επιτελικό Γραφείο, για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών, καθώς και νωπών αμνοεριφίων, για κάλυψη των […]
Απρίλιος 19, 2019

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που αφορά στην ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων: Α) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων […]
Απρίλιος 19, 2019

Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης, προϋπολογισμού 241.800,00€ (με το Φ.Π.Α ). Κριτήριο ανάθεσης: η […]
Απρίλιος 18, 2019

Διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων

Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» που αφορά στην προμήθεια νωπών αλιευμάτων (ψάρια, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα, οστρακοειδή), αλιείας και εκτροφής, θαλασσίων και γλυκέων υδάτων, […]
Απρίλιος 17, 2019

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια παγωτών για το κυλικείο του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής

Έρευνα αγοράς του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για τον εντοπισμό προμηθευτών για παγωτά που θα διατίθενται στο κυλικείο της Λέσχης και την εξεύρεση των χαμηλότερων τιμών […]
Απρίλιος 16, 2019

Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο “CERTOUR II”

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντονισμού και […]
Απρίλιος 11, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το οπωροπωλείο του Στρατιωτικού Πρατηρίου Ξάνθης

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Στρατιωτικού Πρατηρίου Ξάνθης, το οπωροπωλείο που εδρεύει εντός του Πρατηρίου Ξάνθης είναι διαθέσιμο. Ως εκ τούτου η IV Ταξιαρχία Υποστηρίξεως/Διεύθυνση Εφοδ. […]
Μάρτιος 26, 2019

Διαγωνισμός για την μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «Μεραρχία Ιππικού Μακεδονία» για την μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των μονάδων – […]
eChamber
X