Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Ιανουάριος 24, 2020

Διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Συνοπτικός διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, που αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της έτους 2020. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από […]
Ιανουάριος 22, 2020

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την επιλογή προμηθευτή […]
Ιανουάριος 22, 2020

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και υδρομέτρων έτους 2020

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την επιλογή προμηθευτή […]
Ιανουάριος 21, 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας απέστειλε στο Επιμελητήριο Ξάνθης κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, […]
Ιανουάριος 20, 2020

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α Ξάνθης έτους 2020, προϋπολογισμού 47.840,00€ (πλέον του ΦΠΑ). Μειοδότρια προσφορά […]
Δεκέμβριος 30, 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την ανάδειξη προμηθευτή/τών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης , βενζίνης […]
Δεκέμβριος 30, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την […]
Δεκέμβριος 30, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την […]
Δεκέμβριος 18, 2019

Διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού για την προμήθεια κρεάτων

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών μονάδων Φρουρών Αλεξανδρούπολης […]
eChamber
X