Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Αύγουστος 9, 2019

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για catering

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σίτισης από εταιρείες catering, 202 τριετών Δοκίμων Αστυφυλάκων, για το χρονικό διάστημα […]
Ιούλιος 29, 2019

Διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων

Η ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων (ψάρια, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα, οστρακοειδή), […]
Ιούλιος 25, 2019

Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και πορμηθειών

Στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έχουν αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων: Υπόδειγμα Διακήρυξης για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, […]
Ιούλιος 19, 2019

Διαγωνισμός της ΧΧ ΤΘ Μεραρχίας για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός της ΧΧ ΤΘ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για σύναψη σύμβασης κάτω των ορίων, για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των […]
Ιούλιος 18, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της IV ΤΑΞΥΠ για σύμβαση με συνεργείο καθαριότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης/4ο Επιτελικό Γραφείο για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητας χώρων Βρεφονηπιακού Σταθμού Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη […]
Ιούλιος 15, 2019

Διαγωνισμός της 387 ΠΑΥΠ για την προμήθεια κλαρκ

Συνοπτικός διαγωνισμός της 387 Προκεχωρημένης Αποθήκης Πυρομαχικών για την προμήθεια ενός ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος (κλαρκ), προϋπολογισμού 23.000,00€ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
Ιούλιος 8, 2019

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού

Δημόσιος διεθνείς ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος, για την προμήθεια […]
Ιούλιος 8, 2019

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος, για την ανάδειξη προμηθευτών […]
Ιούλιος 8, 2019

Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών των τεσσάρων (4) […]
eChamber
X