Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Ιανουάριος 22, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για ανάθεση εργασιών καθαρισμού του περιαστικού άλσους

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού του περιαστικού άλσους για λόγους πυρασφάλειας, προϋπολογισμού 24.602,69 ευρώ με το Φ.Π.Α. . Κριτήριο κατακύρωσης: […]
Ιανουάριος 16, 2019

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 95.648,64€ με το Φ.Π.Α. […]
Ιανουάριος 16, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για τον συντονισμό και υλοποίηση δράσεων στο έργο CERTOUR II

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον συντονισμό και υλοποίηση δράσεων του Δήμου Ξάνθης  στο έργο “CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT” (CERTOUR II), προϋπολογισμού 70.725,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. […]
Ιανουάριος 16, 2019

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της ΔΕΥΑΞ

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Δ.Ε.Υ.Α Ξάνθης για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 36.936,00€ (πλέον του ΦΠΑ). […]
Ιανουάριος 16, 2019

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α Ξάνθης έτους 2019. Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την […]
Ιανουάριος 10, 2019

Διαγωνισμός της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας Ιππικού για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών

Ανοικτός διαγωνισμός της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας Ιππικού «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με έδρα την Καβάλα, για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των στρατιωτικών […]
Δεκέμβριος 21, 2018

Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην […]
Δεκέμβριος 10, 2018

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια καυσίμων

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών, προϋπολογισμού 749.876,57€ (με το ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα […]
Δεκέμβριος 10, 2018

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών […]
eChamber
X