Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δεκέμβριος 12, 2019

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2020

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2020, προϋπολογισμού 59.999.95€ (πλέον του ΦΠΑ). Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με […]
Δεκέμβριος 10, 2019

Διαγωνισμοί της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε.

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ) προκηρύσσει συνοπτικούς διαγωνισμούς για την επιλογή αναδόχων για τα παρακάτω έργα: «Συμφωνία – Πλαίσιο για τη Σύνδεση οικιακών […]
Νοέμβριος 25, 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων στη ΠΕ Ροδόπης. Ο προϋπολογισμός είναι 195.980€ […]
Νοέμβριος 20, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για κατάθεση σφραγισμένων οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σίτισης, από εταιρείες catering 80 πρωτοετών δοκίμων αστυφυλάκων, εκπαιδευτικού […]
Νοέμβριος 18, 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών -(Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό – προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι […]
Νοέμβριος 18, 2019

Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων του 212 ΚΙΧΝΕ

Συνοπτικός διαγωνισμός μέσω ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού […]
Νοέμβριος 18, 2019

Προσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό προμηθευτών για την τοποθέτηση 10 πλυντηρίων και 10 στεγνωτηρίων. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως […]
Νοέμβριος 18, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την […]
Νοέμβριος 12, 2019

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό προμηθευτών για: είδη που θα διατίθενται στο Αστυνομικό Πρατήριο (αστυνομικά είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη […]
eChamber
X