Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Μάιος 11, 2020

Διαγωνισμός για την σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού, για την σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 5ετούς διάρκειας, 15 οχημάτων πολιτικού τύπου και 4 μικρο-λεωφορείων, […]
Μάιος 11, 2020

Διαγωνισμός για την κατασκευή και λειτουργία εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης […]
Μάιος 11, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαιολιπαντικών μέσων

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 2ετούς διάρκειας (2021-23) για την προμήθεια βασικών ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους, για […]
Μάιος 11, 2020

Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ για την προμήθεια ειδών διατροφής

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών διατροφής: αναψυκτικά, αρτοσκευάσματα, κρέας κ.λπ., […]
Μάιος 6, 2020

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Δ. 07/2020 της Πολεμικής Αεροπορίας, με αντικείμενο “Διακλαδική Προμήθεια Ελαιολιπαντικών”. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 29η […]
Μάιος 6, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Συνοπτικός διαγωνισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) με έδρα την Σπάρτη για την προμήθεια: “Ειδών κυλικείου για την κάλυψη αναγκών των αναγκών ΚΨΜ – συσσιτίου […]
Απρίλιος 27, 2020

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία και απώθηση φιδιών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του […]
Απρίλιος 21, 2020

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, […]
Απρίλιος 21, 2020

Διαγωνισμός του ΥΠΕΞ για την τυποποίηση διαδικασιών ISO

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ επαναπροκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων – ISO 9001:2015». Το […]
eChamber
X