Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Σεπτέμβριος 26, 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού “ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ”, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην Π.Ε. Ροδόπης». […]
Αύγουστος 29, 2019

Προμήθεια πολυεστερικών ανοιγόμενων δοχείων για ημιυπόγειους κάδους απορριμμάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη […]
Αύγουστος 23, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της […]
Αύγουστος 23, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της […]
Αύγουστος 21, 2019

Δημοπράτηση έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Η διαδικασία δημοπράτησης των μεγάλων έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, έχει […]
Αύγουστος 19, 2019

Διαγωνισμός της 387 ΠΑΠ για την προμήθεια κλαρκ

Συνοπτικός διαγωνισμός της 387 Προκεχωρημένης Αποθήκης Πυρομαχικών για την προμήθεια ενός ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος (κλαρκ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά […]
Αύγουστος 9, 2019

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για catering

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σίτισης από εταιρείες catering, 202 τριετών Δοκίμων Αστυφυλάκων, για το χρονικό διάστημα […]
Ιούλιος 29, 2019

Διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων

Η ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων (ψάρια, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα, οστρακοειδή), […]
Ιούλιος 25, 2019

Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και πορμηθειών

Στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έχουν αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων: Υπόδειγμα Διακήρυξης για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, […]
eChamber
X