Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Μάρτιος 13, 2020

Διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ ΠΕΖΙΚΟΥ “ΕΒΡΟΥ” για προμήθεια νωπών αλιευμάτων

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ ΠΕΖΙΚΟΥ “ΕΒΡΟΥ” για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων για τις ανάγκες των Μονάδων Στρατιωτικών Καταστημάτων Φρουρών Αλεξανδρούπολης, Φερών, Προβατώνα. Η εκτιμώμενη […]
Μάρτιος 11, 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την απευθείας ανάθεση στην προμήθεια ελαστικών επισώτρων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά […]
Μάρτιος 9, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» για την προμήθεια ειδών κυλικείου. Ο προϋπολογισμός είναι 110.000€ (χωρίς ΦΠΑ) και προκύπτει από το σύνολο […]
Μάρτιος 9, 2020

Διαγωνισμός για την τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία ΟΕΥ

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων – ISO 9001:2015». Το […]
Φεβρουάριος 28, 2020

Διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων των Φρουρών Αλεξανδρούπολης, Φερών, Προβατώνα […]
Φεβρουάριος 20, 2020

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου – πολυηλεκτρολύτη

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου – πολυηλεκτρολύτη έτους 2020, προϋπολογισμού 51.600,00€ (πλέον του ΦΠΑ). Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την […]
Φεβρουάριος 12, 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας απέστειλε κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να […]
Φεβρουάριος 11, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών κρεβατιών

Πρόσκληση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια 120 επάλληλων μεταλλικών κλινών για την κάλυψη αναγκών του ΠΡΟΠΕΚΑ Ξάνθης, μέχρι του ποσού […]
Φεβρουάριος 11, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια στρωμάτων – σεντονιών – πετσετών

Πρόσκληση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια α) 200 στρωμάτων από αφρώδες υλικό, β) 1.000 σεντονιών – μαξιλαροθηκών και γ) 1.000 […]
eChamber
X