Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φεβρουάριος 7, 2020

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική […]
Ιανουάριος 29, 2020

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχων του έργου “Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια ΑΜΘ”

Η Περιφέρεια ΑΜΘ διενεργεί διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με δικαίωμα μερικής κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχων του έργου «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια […]
Ιανουάριος 27, 2020

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του ΔΠΘ στις […]
Ιανουάριος 24, 2020

Διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Συνοπτικός διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, που αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της έτους 2020. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από […]
Ιανουάριος 22, 2020

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την επιλογή προμηθευτή […]
Ιανουάριος 22, 2020

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και υδρομέτρων έτους 2020

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την επιλογή προμηθευτή […]
Ιανουάριος 21, 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας απέστειλε στο Επιμελητήριο Ξάνθης κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, […]
Ιανουάριος 20, 2020

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α Ξάνθης έτους 2020, προϋπολογισμού 47.840,00€ (πλέον του ΦΠΑ). Μειοδότρια προσφορά […]
Δεκέμβριος 30, 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την ανάδειξη προμηθευτή/τών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης , βενζίνης […]
eChamber
X