Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Νοέμβριος 18, 2019

Προσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό προμηθευτών για την τοποθέτηση 10 πλυντηρίων και 10 στεγνωτηρίων. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως […]
Νοέμβριος 18, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την […]
Νοέμβριος 12, 2019

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό προμηθευτών για: είδη που θα διατίθενται στο Αστυνομικό Πρατήριο (αστυνομικά είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη […]
Νοέμβριος 12, 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας

Διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας κατηγορίας 1./ τύπου Τ70% και 2./ τύπου Π55% για τις ανάγκες του κρατικού αρτοποιείου του Ανοιχτού Καταστήματος […]
Νοέμβριος 8, 2019

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑ Ξάνθης, για την προμήθεια αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος 2019-2020. Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα […]
Νοέμβριος 5, 2019

Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ […]
Νοέμβριος 4, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την […]
Οκτώβριος 22, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια αδρανών υλικών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για […]
Οκτώβριος 17, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα, για την ανάδειξη […]
eChamber
X