Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Μάρτιος 12, 2019

Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο Δασικό Χωριό “ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ”

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη […]
Φεβρουάριος 20, 2019

Διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού “Έβρου” για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Ανοικτός δημόσιος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού “Έβρου” για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. […]
Φεβρουάριος 20, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED

Δημόσια, ανοικτή, διεθνής, ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED […]
Φεβρουάριος 19, 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια Σύγχρονου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Ξάνθης

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης […]
Φεβρουάριος 15, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων, προϋπολογισμού 86.493,10 € (με το Φ.Π.Α.). Άμεση και δωρεάν […]
Φεβρουάριος 14, 2019

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 522.675,97€ […]
Φεβρουάριος 7, 2019

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2019, προϋπολογισμού 59.940.00€ (πλέον του ΦΠΑ). Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον […]
Φεβρουάριος 6, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας απορρυπαντικών και συναφών ειδών», προϋπολογισμού 153.375,31€ με το Φ.Π.Α. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον […]
Φεβρουάριος 4, 2019

Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ για την προμήθεια καυσιμών

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για την ανάδειξη προμηθευτή – ών προμήθειας πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης που θα καλύψει […]
eChamber
X