Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Οκτώβριος 16, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την […]
Οκτώβριος 7, 2019

Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη εργασιών του Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για το έργο: «Τεχνική Υποστήριξη Εργασιών του Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου και των εγκαταστάσεών του στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, […]
Οκτώβριος 7, 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας (για την παρασκευή του συσσιτίου των κρατουμένων της φυλακής) για το […]
Σεπτέμβριος 26, 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού “ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ”, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην Π.Ε. Ροδόπης». […]
Αύγουστος 29, 2019

Προμήθεια πολυεστερικών ανοιγόμενων δοχείων για ημιυπόγειους κάδους απορριμμάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη […]
Αύγουστος 23, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της […]
Αύγουστος 23, 2019

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της […]
Αύγουστος 21, 2019

Δημοπράτηση έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Η διαδικασία δημοπράτησης των μεγάλων έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, έχει […]
Αύγουστος 19, 2019

Διαγωνισμός της 387 ΠΑΠ για την προμήθεια κλαρκ

Συνοπτικός διαγωνισμός της 387 Προκεχωρημένης Αποθήκης Πυρομαχικών για την προμήθεια ενός ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος (κλαρκ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά […]
eChamber
X