Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Ιούνιος 3, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών

Ανοιχτός Διαγωνισµός της ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ για την προμήθεια «νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου», με εκτιμώμενη […]
Ιούνιος 3, 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας απέστειλε κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να […]
Ιούνιος 2, 2020

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2020, προϋπολογισμού 59.940.00€ (πλέον του ΦΠΑ). Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον […]
Μάιος 29, 2020

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δημόσιος ηλεκτρονικός  διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος, για την προμήθεια […]
Μάιος 28, 2020

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια επίπλων

Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος, για την […]
Μάιος 27, 2020

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών μονάδας φορητού υπολογιστή (Laptop)

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζει το ενδεχόμενο διενέργειας διαγωνισμού για φορητούς υπολογιστές (Laptop) για τις […]
Μάιος 27, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης αποχέτευσης

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την επιλογή προμηθευτή […]
Μάιος 26, 2020

Διαβούλευση ενιαίων προδιαγραφών για υφασμάτινο κάλυμμα προσώπου

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι έχει εκπονήσει τεχνικές προδιαγραφές για «Υφασμάτινο κάλυμμα προσώπου (μάσκα κοινότητας)». Οι […]
Μάιος 26, 2020

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος, για την προμήθεια και […]
eChamber
X