Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Οκτώβριος 27, 2020

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Δ.Ε.Υ.Α Ξάνθης για τα έτη 2021-2022. Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη […]
Οκτώβριος 26, 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας απέστειλε κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να […]
Οκτώβριος 23, 2020

Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού προϋπολογισμού 22.519,55€ μη συμπ. ΦΠΑ. Το κριτήριο ανάθεσης […]
Οκτώβριος 21, 2020

Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αυτόματων πωλητών

Συνοπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, με έδρα το Πετροχώρι Ξάνθης, για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης, για την εξυπηρέτηση των Μονάδων και των […]
Οκτώβριος 20, 2020

Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης, προϋπολογισμού 23.560,00€ (με το Φ.Π.Α ). Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον […]
Οκτώβριος 5, 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απολύμανσης

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και οχήματα της Δ.Α. Ξάνθης και των υφιστάμενων Υπηρεσιών της καθώς και στις […]
Οκτώβριος 2, 2020

Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την […]
Σεπτέμβριος 17, 2020

Διαγωνισμοί για έργα επέκτασης δικτύου και συνδέσεων φυσικού αερίου στην Περιφέρεια ΑΜΘ – Διευκρινήσεις

Περιλήψεις Διακηρύξεων για έργα επέκτασης δικτύου και συνδέσεων φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα οποία προκηρύσσει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΜΟΝ. Α.Ε.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ […]
Σεπτέμβριος 10, 2020

Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων

Συνοπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, με έδρα το Πετροχώρι Ξάνθης, για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων – στεγνωτηρίων σε τέσσερα (4) στρατόπεδα της […]
eChamber
X