Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Αύγουστος 7, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού “ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ”, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην Π.Ε. Ροδόπης». Οι […]
Αύγουστος 6, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευών, προϋπολογισμού 74.389,46 ευρώ με το Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
Ιούλιος 30, 2020

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

Δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο […]
Ιούλιος 23, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών, προϋπολογισμού 74.345,07 ευρώ με το Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
Ιούλιος 22, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας, προϋπολογισμού 56.574,01 ευρώ με το Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική […]
Ιούλιος 20, 2020

Παροχή υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονα οικολογικού τουρισμού, για την υλοποίηση δράσης στο έργο ECOTOUR-NET

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονα οικολογικού τουρισμού (Ecotourism Expertise) για την υλοποίηση δράσης του Δήμου Ξάνθης […]
Ιούλιος 20, 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια σαγιοναρών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια πεντακοσίων (500) ζευγών σαγιοναρών για την κάλυψη αναγκών του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης, μέχρι του […]
Ιούλιος 8, 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης αποχέτευσης

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την […]
Ιούλιος 2, 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας απέστειλε κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να […]
eChamber
X