Δελτία Ζητήσεων - Προσφορών Προϊόντων & Επιχειρηματικών Συνεργασιών

Ενημερωτικά Δελτία Ζητήσεων - Προσφορών Προϊόντων & Επιχειρηματικών Συνεργασιών εκδίδει η Δ/νση Εμπορίου & Βιομηχανίας του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), όπου αναφέρονται οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να διαθέσουν στην ελληνική αγορά, να αντιπροσωπευτούν ή να εισάγουν τα αναφερόμενα είδη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΒΕΑ: Τμήμα Βιομηχανίας: 210 360 7944, 210 338 2237 & Τμήμα Εμπορίου: 210 338 2219, 210 338 2367

Στο Επιμελητήριο Ξάνθης υπάρχουν μόνιμοι φάκελοι με Ζητήσεις - Προσφορές Προϊόντων & Επιχειρηματικών Συνεργασιών.

 

Αναφορικά με την ορθότητα των στοιχείων των δημοσιευμένων ζητήσεων, προσφορών προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών υπεύθυνοι είναι οι οίκοι του εξωτερικού και τα κατά τόπους Εμπορικά Τμήματα των Πρεσβειών που αποστέλλουν στο ΕΒΕΑ, τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

Αρχεία