Βέλγιο

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βέλγιο ιδρύθηκε το 1945, ενώ από το 1874 την εκπροσώπηση της Ελλάδος στην χώρα αυτή είχαν αναλάβει Πρεσβείες μας σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Οικονομικά Στοιχεία

Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ Βρυξελλών, το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή ανισορροπία όσον αφορά το εμπόριο υπέρ της βελγικής πλευράς. Οι εξαγωγές του Βελγίου προς την Ελλάδα βαίνουν φθίνουσες κατά τελευταία έτη εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει κυρίως την ελληνική αγορά. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εξαγωγές εξελίσσονται μάλλον ανοδικά συνολικά τα τελευταία χρόνια και κυμαίνονται στα επίπεδα των 300 εκατ. € ετησίως. Ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές στην αγορά του Βελγίου έχουν τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, τα νωπά φρούτα και λαχανικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα παρασκευάσματα δημητριακών, τα ιχθυηρά, τα προϊόντα σοκολατοποιίας, το ελαιόλαδο. Σημαντικές κατηγορίες προϊόντων για τις ελληνικές εξαγωγές, και με αξιόλογες προοπτικές στη βελγική αγορά είναι επίσης τα προϊόντα καπνού, οι πλαστικές ύλες και προϊόντα, τα ανόργανα χημικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα αλουμινίου και χαλκού, τα ορυκτά πετρώματα, τα πλεκτά ενδύματα.

Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές εισαγωγές του Βελγίου διαμορφώνεται σε 0,13% το 2013.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Βρυξελλών, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.