Βουλγαρία

Οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας που συνήφθησαν το 1880 αναπτύσσονται συνεχώς, παρουσιάζοντας ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς.

Στην ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο Τύπου, Γραφείο Ακολούθου Αμύνης και Γραφείο Αστυνομικού Συνδέσμου. Λειτουργεί επίσης Γενικό Προξενείο στη Φιλιππούπολη.

Οικονομικά στοιχεία

Βάσει προσωρινών στοιχείων 9μήνου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013 της ΕΛΣΤΑΤ, το διμερές εμπόριο Ελλάδος – Βουλγαρίας, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012, εμφανίζει ελάχιστη αύξηση του όγκου εμπορίου (+0,6%), μείωση των ελληνικών εξαγωγών (-4,9%), αύξηση των βουλγαρικών εισαγωγών (+6,4%) και ελαφρώς ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο σε διμερές εμπόριο για τη χώρα µας, για πρώτη φορά από το 2010.

Αντίστοιχη εικόνα για το διμερές εμπόριο το 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2013 δίνουν και τα προσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, τα οποία επιβεβαιώνουν τις ανωτέρω τάσεις: Αύξηση βουλγαρικών εξαγωγών προς Ελλάδα, μείωση εισαγωγών από Ελλάδα, θετικό εμπορικό ισοζύγιο για Βουλγαρία σε διμερές επίπεδο έναντι ελλειμματικού την αντίστοιχη περίοδο του 2012, διατήρηση συνολικού διμερούς όγκου εμπορίου σε παρόμοια επίπεδα µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.