Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η χώρα μας έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις με τα ΗΑΕ  από τα πρώτα έτη ανεξαρτησίας του κράτους (1971). Η Πρεσβεία μας στο Αμπού Ντάμπι λειτουργεί από το 1989, ενώ και στην Αθήνα λειτουργεί Πρεσβεία των ΗΑΕ.

Οικονομικά στοιχεία

Από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το διμερές εμπόριο με ΗΑΕ κατά το Α’ τρίμηνο 2014, προκύπτει ότι:

Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 158,241 εκ ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 158%, μαζί με τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Χωρίς τα τελευταία, που ανήλθαν σε 108,565 εκ. ευρώ, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 49,676 εκ. ευρώ έναντι 61,421 εκ. το 2013, ήτοι μείωση κατά 25%, ισόποση προς 11,75 εκ. ευρώ.

Σημαντική μείωση σημείωσαν τα τεχνουργήματα από σίδηρο κατά 18 εκ. ευρώ και τα είδη γουνοποιίας κατά 4,8 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, οι δύο αυτές κατηγορίες προϊόντων κατείχαν (χωρίς τα πετρελαιοειδή) το 52%  των εξαγωγών το Α΄ τρίμηνο του 2013 με 20,5 και 19,8 εκ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ το Α’ τρίμηνο του 2014 κατέχουν το 35%  των εξαγωγών μας στα ΗΑΕ.

Οι εξαγωγές των ΗΑΕ στη χώρα μας ανήλθαν το Α’ τρίμηνο 2014 σε 14,5 εκ. ευρώ έναντι 17,5 εκ. ευρώ το Ά τρίμηνο 2013, καταγράφοντας μείωση ύψους 20,5%.Το εμπορικό μας ισοζύγιο παραμένει θετικό σε ποσοστό 241% (χωρίς τα πετρελαιοειδή προϊόντα).

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάι, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.