Ιαπωνία

Η Ιαπωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Το 2012 δημιούργησε το 8,3% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Η Ιαπωνία παραμένει η κυριώτερη οικονομία δημιουργίας υψηλής τεχνολογίας της Ασίας. Ωστόσο, κατετάγη δεύτερη βάσει της Παγκόσμιας Έκθεσης Πλούτου - Global Wealth Report (2013).

Η Ιαπωνία έχει:

 • 62 εταιρείες στον πίνακα Fortune 500
 • τον μεγαλύτερο αριθμό εκατομμυριούχων στην Ασία
 • το Τόκυο ήταν η πόλη με τον μεγαλύτερο αριθμό εκατομμυριούχων σε όλο τον κόσμο το 2012

Η μέση ατομική περιουσία είναι υψηλή. Τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες βάσεις οικονομικών πόρων στον κόσμο. Το 2013 τα περιουσιακά στοιχεία των ιαπωνικών νοικοκυριών είχαν ύψος €1,3 τρισ.

Η Ιαπωνία έχει το τέταρτη υψηλότερη δαπάνη παγκοσμίως για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) ίση με το 3,4% του ΑΕΠ της Το 20% των εταιρειών με τις υψηλότερες δαπάνες για R&D στον κόσμο έχουν έδρα την Ιαπωνία. Κατατάσσεται 27η στην Μελέτη «Ease of Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας. Για την ίδρυση εταιρείας απαιτούνται 14 ημέρες.

Για ποιούς λόγους να ξεκινήσει μία ελληνική εταιρεία προσπάθεια να εξάγει στην Ιαπωνία:

 • σταθερό και ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον
 • εφαλτήριο εισόδου στις άλλες ασιατικές αγορές
 • καταναλωτές με υψηλό επίπεδο μόρφωσης που υιοθετούν γρήγορα νέα προϊόντα και υπηρεσίες
 • ευρεία, εύπορη καταναλωτική αγορά με μεγάλες αστικές περιοχές
 • το μητροπολιτικό κέντρο του Τόκυο είναι η μεγαλύτερη αστική συγκέντρωση στον κόσμο με πληθυσμό περίπου 35 εκατομμυρίων ατόμων

Τα πλεονεκτήματα της ιαπωνικής αγοράς περιλαμβάνουν:

 • τεράστια, ανοικτή οικονομία (απαιτείται, όμως, ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών εισαγωγής και διακίνησης προϊόντων)
 • επιχειρηματική κουλτούρα αιχμής
 • ολοένα και περισσότερο άνοιγμα στην παγκόσμια οικονομία
 • ισχυρή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (IP)
 • δίψα για πείνα για νέες τάσεις και νέα τεχνολογία
 • υψηλό επίπεδο διαθεσίμου εισοδήματος, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των νέων που ζουν με τους γονείς τους

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.

Αρχεία