Κύπρος

Υφίσταται εκατέρωθεν εκπροσώπηση σε επίπεδο Πρεσβειών. Η Κύπρος διατηρεί επίσης Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος – Κύπρου χρονολογούνται από το 1960, έτος ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οικονομικά στοιχεία

Η σύγκλιση των οικονομικών συμφερόντων και η συμπληρωματικότητα των οικονομιών των δύο χωρών αποτυπώνεται με σαφήνεια στον τομέα του διμερούς εμπορίου. Το εύρος των διμερών εμπορικών συναλλαγών διεμορφώθη, το 2011, στο επίπεδο των 1,67 δισ. ευρώ, έναντι 1,46 δισ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 14,4 %. Μετά από μία περιορισμένη μείωση, το 2009, ο διμερής όγκος εμπορίου σημειώνει συνεχή άνοδο, έκτοτε, με παράλληλη αύξηση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών προς Ελλάδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λευκωσίας, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.