Νότια Κορέα

Η σύναψη διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος – Ν. Κορέας χρονολογείται από το έτος 1961.

Οικονομικά στοιχεία

Το 2009 οι κορεατικές εξαγωγές στην Ελλάδα είχαν φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ ανερχόμενες σε $ 3,2 δις. Όμως, το 2010 σημείωσαν κάθετη πτώση σε $ 1,2 δις. Τα τελευταία δυο χρόνια οι κορεατικές εξαγωγές ανέκαμψαν. Ειδικά το 2012 αυξήθηκαν κατά 41,4% και έφτασαν τα $ 1.9 δις.

Η μεγάλη διακύμανση των κορεατικών εξαγωγών προέρχεται κυρίως από τα πλοία, οι εξαγωγές των οποίων το 2012 αυξήθηκαν κατά 43,49% σε $ 1.554 εκατ., δηλαδή αντιστοιχούσαν στο 81,4% του συνόλου. Αν εξαιρεθούν τα πλοία, οι κορεατικές εξαγωγές το 2012 ήταν αυξημένες κατά 32,95% και έφτασαν τα $355 εκατ.

Το 2012 σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι κορεατικές εξαγωγές πλοίων, σιδηροδρομικών οχημάτων (πρόκειται για οχήματα του Μετρό) και τα πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενή μορφή. Το ίδιο έτος μειωμένες ήταν οι εξαγωγές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αυτοκινήτων, οικιακών συσκευών, κλπ.

Τα τελευταία 3 χρόνια οι ελληνικές εξαγωγές στην Κορέα έχουν ανοδική τάση. Ειδικά το 2012 παρουσιάσθηκε κάθετη άνοδος των εξαγωγών μας κατά 172,7% και έφτασαν στο ύψος ρεκόρ των $ 247,9 εκατ.

Η πολύ μεγάλη άνοδος του έτους 2012 οφείλεται στην εντυπωσιακή άνοδο των εξαγωγών ελαφρών ελαίων πετρελαίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 25 φορές, δηλαδή από $ 7,7 εκατ. το 2011, σε $ 195,3 εκατ. το 2012. Ως αποτέλεσμα, τα ελαφρά έλαια πετρελαίου αποτελούν πλέον το 78,8% των εξαγωγών μας στην Κορέα.

Τα τρία σημαντικότερα προϊόντα που εξάγουμε στην Κορέα είναι τα ελαφρά έλαια πετρελαίου, το σιδηρονικέλιο και τα καπνά. Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διακύμανση, καθώς εξαρτώνται από συγκεκριμένα συμβόλαια που συνάπτονται με βάση τις συνθήκες στη διεθνή αγορά, με την KT & G Corporation για τα καπνά, τις κορεατικές χαλυβουργίες για το σιδηρονικέλιο και τις μεγάλες χημικές βιομηχανίες για τα ελαφρά έλαια πετρελαίου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.

Αρχεία