Ουκρανία

Η διπλωματική εκπροσώπηση της Ελλάδος στην Ουκρανία περιλαμβάνει την Πρεσβεία Κιέβου, που ιδρύθηκε το 1993, καθώς και τα Γενικά Προξενεία της Οδησσού και της Μαριούπολης, περιοχές με σημαντική παρουσία ελληνικής καταγωγής Ουκρανών πολιτών. Στην Οδησσό λειτουργεί, επίσης, παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Η Ουκρανία έχει ιδρύσει Πρεσβεία στην Αθήνα, Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και δύο επίτιμα προξενεία στον Πειραιά και στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Οικονομικά στοιχεία

Από το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κίεβο επισημαίνεται ότι κατά το έτος 2017 η ουκρανική οικονομία εξακολούθησε σε αναπτυξιακή τροχιά με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,5%. Αναπτυξιακοί ρυθμοί προβλέπονται μέχρι και το έτος 2021 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 2,9%.

Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές της χώρας αυξήθηκαν το 2017, αλλά λόγω του μεγαλύτερου ρυθμού αύξησης των εισαγωγών διευρύνθηκε και το εμπορικό έλλειμα της χώρας, που ξεπέρασε τα 5 δις €.

Στις πρώτες θέσεις των ουκρανικών εξαγωγών βρίσκονται τα σιδηρομεταλλεύματα, τα δημητριακά και οι ηλεκτρικές μηχανές ενώ στις εισαγωγές τα ορυκτά καύσιμα, οι ηλεκτρικές μηχανές και τα αυτοκίνητα. Η Ουκρανία εξάγει προς την Ρωσία, την Πολωνία, την Τουρκία και την Ιταλία (4 πρώτες χώρες) και εισάγει από την Ρωσία, την Κίνα, την Γερμανία και την Πολωνία. 

Σε επίπεδο διμερών εμπορικών σχέσεων επισημαίνουμε την για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δημιουργία εμπορικού ελλείματος ύψους 58,7 εκατ. € εις βάρος της χώρας μας λόγω της καθίζησης των εξαγωγών πετρελαιοειδών.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ, η Ουκρανία παραμένει μία προβληματική χώρα από πλευράς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τόνιζεται η ανάγκη προσοχής κατά την διενέργεια συναλλαγών με ουκρανικές επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου, χωρίς να υπάρχει άμεση επαφή. Αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως εισαγωγείς πέλετς έχασαν χρήματα που απέστειλαν προς ουκρανούς εξαγωγείς για φορτία που ποτέ δεν ήλθαν στην Ελλάδα.

Τέλος, οι Έλληνες επιχειρηματίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψιν τους στις συναλλαγές τους με την χώρα την διαφαινόμενη εποχική τάση στην ισοτιμία της γρίβνας (ανατίμηση στο πρωτο εξάμηνο του έτους και υποτίμηση στο δεύτερο).

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τις σελίδες των Γραφείων ΟΕΥ, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.

Γραφείο ΟΕΥ Κίεβου