Πορτογαλία

H Ελλάδα διατηρεί Πρεσβεία στη Λισσαβώνα, καθώς και άμισθα Προξενεία στις πόλεις Πόρτο, Φουνσάλ (νήσος Μαδέιρα), ΄Αγκρα ντο Ερόϊσμο και Πόντα Ντελγκάδα (νήσοι Αζόρες), ενώ η Πορτογαλία διατηρεί Πρεσβεία στην Αθήνα και άμισθα Προξενεία σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα.

Οικονομικά στοιχεία

Το 2013 η Πορτογαλία ολοκλήρωσε το δεύτερο έτος εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, το οποίο υπεγράφη τον Μάιο του 2011 και επέβαλε στην πορτογαλική οικονομία και κοινωνία αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οι θετικές αξιολογήσεις της εφαρμογής του Προγράμματος από την Τρόικα και η επίτευξη των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών στόχων του Προγράμματος, συνέβαλαν στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος προς την προβλεπόμενη λήξη του Μνημονίου, αλλά και της αυστηρής επιτήρησης της πορτογαλικής οικονομίας από την Τρόικα, στις 17 Μαΐου 2014. Ωστόσο, τα ληφθέντα μέτρα είχαν και αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και η χαμηλή ρευστότητα και αδυναμία δανεισμού των επιχειρήσεων (ειδικά των μικρομεσαίων) παραμένουν φλέγοντα προβλήματα για την Πορτογαλία.

Κατά το 2013, ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Πορτογαλίας μειώθηκε κατά 4,8% σε σχέση με το 2012, οπότε είχε καταγράψει εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του, λόγω της μείωσης κατά 10,5% των πορτογαλικών εξαγωγών στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο ανέκαμψαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Πορτογαλία, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,2%, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της αύξησης των πορτογαλικών εισαγωγών από την ΕΕ. Όσον αφορά το αποτέλεσμα του εμπορικού ισοζυγίου, τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος προς όφελος της χώρας μας κατά 30%, σε 72 εκ. ευρώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λισαββώνας, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.