Ρουμανία & Μολδαβία

Η Ελλάδα και η Ρουμανία συνεργάζονται στενά σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών και πρωτοβουλιών: ενεργή συνεργασία των δύο χωρών στον ΟΑΣΕ, τη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Ν.Α. Ευρώπης (SEECP), στο Κέντρο για την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος (SECI) και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). 

Από πλευράς ελληνικής παρουσίας, στη Ρουμανία αριθμούνται περίπου 10,000 Ομογενείς, καθώς και πολυάριθμοι Έλληνες εργαζόμενοι σε εκεί εγκατεστημένες ελληνικές επιχειρήσεις.

Η μεγάλη ελληνική επενδυτική παρουσία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί, καθώς και η γεωγραφική εγγύτητα και το μέγεθος της αγοράς συνέβαλαν σημαντικά στην απόφαση πολλών  Ελλήνων επιχειρηματιών να επενδύσουν  στη Ρουμανία.

Ως προς τις ελληνικές επενδύσεις, η Ρουμανία  είναι πιθανότατα σε παγκόσμια κλίμακα 1η ή 2η ως χώρα αποδέκτης ελληνικών επενδύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία  που δημοσίευσε το Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας (ONRC) εντός του 2013 και παρά την κρίση, ιδρύθηκαν 323 νέες εταιρίες ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία. Ακολούθως προς τα στοιχεία του ONRC, στις 30.12.2013 υπήρχαν εγγεγραμμένες στη Ρουμανία 5.790 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, έναντι 5.467 στις 31.12.2012.

Με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, οι ενεργές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων - με ελληνική συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο τουλάχιστον 20% - ανέρχονταν στα τέλη 2013 σε 1.250 περίπου.

 Το ελληνικό επενδεδυμένο κεφάλαιο υπερέβαινε στις 31.12.2013 τα 1,68 δισ. Ευρώ έναντι 1,67 δισ.€ στις 31.12.2012. Το ελληνικό μερίδιο στις συνολικές άμεσες ξένες επενδύσεις ανέρχονταν σε 4,76 %. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 6η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ξένων άμεσων επενδύσεων (μετά την Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία και Κύπρο). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR), που ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία, η αξία των ελληνικών επενδύσεων υπερέβαινε στις 31.12.2012 τα  2,529 δισ. €.,αντιπροσωπεύοντας το 4.3% των συνολικών ΑΞΕ.

Οι ρουμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι προς το παρόν πολύ περιορισμένες. Αυξανόμενο ωστόσο είναι το ενδιαφέρον για επενδύσεις σχετικώς μικρής κλίμακας στον τουριστικό τομέα και την κτηματαγορά, μέσω της αγοράς μικρών τουριστικών μονάδων ή μεμονωμένων ακινήτων για ίδια χρήση. Ακόμη, το 2013 ο ρουμανικός όμιλος Grup Feroviar Roman υπέβαλλε φάκελο συμμετοχής στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Αρχεία