Σουηδία

Υφίσταται εκπροσώπηση σε επίπεδο Πρεσβειών, οι οποίες λειτουργούν στην Αθήνα και στη Στοκχόλμη. Η Ελλάδα διατηρεί δύο Επίτιμα Γενικά Προξενεία στη Σουηδία, στις πόλεις Μάλμε και Γκέτεμποργκ.

Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας, οι εξαγωγές της Ελλάδος προς τη Σουηδία σημείωσαν αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια, με μια μικρή μείωση το 2012. Το 2013, οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν εκ νέου αύξηση της τάξεως του 5,5 – 6% και ανήλθαν σε 1,28 δις Κορόνες (148,5 εκατ. ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι εξαγωγές της Ελλάδος προς τη Σουηδία ήταν 137,7 εκατ. ευρώ και σημείωσαν αύξηση περίπου 16% σε σχέση με το 2012 (149,8 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, παρατηρείται συνεχής μείωση όσον αφορά στις εισαγωγές από τη Σουηδία. Κατά το περασμένο έτος, οι συνολικές εισαγωγές από τη Σουηδία ήταν 2,05 δις κορόνες (237,5 εκατ. ευρώ) και μείωση 6% σε σχέση με το 2012. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. αναφέρει ότι οι εισαγωγές από τη Σουηδία κατά το 2013 ήταν 265,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 2% (270,9 εκατ. ευρώ το 2012). Συνεχής μείωση παρατηρείται και στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδος – Σουηδίας, όπου η μείωση ήταν 20,5% κατά το τελευταίο έτος. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο το 2013 ανήλθε σε 770,2 εκατ. κορόνες (89 εκατ. ευρώ).

Τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα που εξήχθησαν στη Σουηδία το 2013 ήταν τυροκομικά προϊόντα, διόπτρες, πλαστικές ύλες (πολυστυρόλιο), σιδηροκράματα, διάφορες άργιλοι (μπετονίτης), παρασκευασμένα λαχανικά, φρούτα (κυρίως σταφύλια και πορτοκάλια), ενδύματα, φάρμακα κ.α. Τα τυροκομικά προϊόντα (σε πολύ μεγάλο ποσοστό, φέτα) αποτέλεσαν το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας στη Σουηδία με μερίδιο 17,3% επί του συνόλου των εξαγωγών. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται, οι διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, με ποσοστό 11,7%.

Μεταξύ των βασικότερων προϊόντων στις εισαγωγές της Ελλάδας από τη Σουηδία για το 2013, συγκαταλέγονται τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα, προϊόντα από χαρτί και χαρτόνι, ορυκτέλαια, μηχανήματα, προϊόντα ξυλείας, οινοπνευματώδη ποτά, γαλακτοκομικά, παστά ψάρια κ.α.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Στοκχόλμης, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.