Τυνησία

Η χώρα μας διατηρεί Πρεσβεία στην Τύνιδα και η Τυνησία Πρεσβεία στην Αθήνα.

Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2012 οι ελληνικές εξαγωγές στην Τυνησία αυξήθηκαν κατά 140,76% κατ’ αξία σε σχέση με το 2011, η αύξηση όμως αυτή οφείλεται κυρίως στα πετρελαιοειδή (η χώρα έχει περιορισμένες δυνατότητες διύλισης πετρελαίου και για το λόγο αυτό γίνονται εξαγωγές ακόμα και αργού πετρελαίου για να ακολουθήσει η εισαγωγή παραγώγων του). Η Τυνησία, το 2012, κατατάσσεται στην 30η θέση όσον αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους της Ελλάδας, όταν για παράδειγμα, η Αυστρία κατατάσσεται στην 32η θέση, η Σουηδία στην 35η, η Ουκρανία βρίσκεται στη 36η θέση, η Τσεχία στην 38η. Οι εισαγωγές τυνησιακών προϊόντων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, το 2012 σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2011.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Τυνησίας, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τυνησία το 2012 αυξήθηκαν - το ύψος των εξαγωγών το 2012 ανήλθε σε 251 περίπου εκ. τυνησιακά δηνάρια έναντι 124,2 εκατομμυρίων τυνησιακών δηναρίων το 2011. Το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Τυνησίας, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 29η θέση (από 37η θέση το 2011 και 32η το 2010), μετά τη Ταϋλάνδη και τη Σουηδία όσον αφορά τις προμηθεύτριες χώρες της Τυνησίας.

Παρατηρούμε ότι το εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει, όχι μόνο κατά την πενταετία 2008-2012 αλλά εδώ και αρκετά χρόνια, πλεόνασμα για την χώρα μας, αλλά οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Βασικά προϊόντα κατά την πενταετία 2008 – 2012 που εξάγει η Ελλάδα στην Τυνησία είναι, εκτός από ορυκτά καύσιμα, δημητριακά, υφάσματα ιδιαίτερα denim, χυτοσίδηρο και χάλυβα, λέβητες, τσιγάρα, βαμβάκι, φάρμακα, μηχανές για τη γεωργία, μάρμαρα, αλουμίνιο, είδη υγιεινής, πλαστικό, ξυλεία. Η Ελλάδα εισάγει από την Τυνησία μαλακόστρακα και μαλάκια, φωσφάτα, λιπάσματα, μέρη μηχανών.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τύνιδας, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.