Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος - Τυνησίας 2013-2015

Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα για το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Τυνησίας κατά την  περίοδο 2013-2015 απέστειλε στο Επιμελητήριο Ξάνθης το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τυνησία.

Εξέλιξη διμερούς εμπορίου 2013 – 2015

 

2013

2014

2015

Μετ. 2015 / 2014

Εξαγωγές Ελλάδας στην Τυνησία

78.156.580

271.854.442

157.153.663

-42,19%

Εισαγωγές Ελλάδας από Τυνησία

11.137.846

20.883.791

20.616.890

-1,28%

Όγκος Συναλλαγών

89.294.426

 

292.738.233

 

 

177.770.553

 

-39,27%

Κατάταξη Τυνησίας ως εξαγωγικού εταίρου της Ελλάδας

50ος

26ος

36ος

 

Κατάταξη Τυνησίας ως εισαγωγικού εταίρου Ελλάδας

82ος

81ος

78ος

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, αξία σε ευρώ - προσωρινά στοιχεία για 2015.

Στο εμπορικό ισοζύγιο παρατηρείται, διαχρονικά, πλεόνασμα για την χώρα μας. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, το 2015, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται στην μείωση εξαγωγών πετρελαιοειδών από 205,43 εκατ. ευρώ σε 68,7 εκατ. ευρώ, -66,56%. Αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές εκτός πετρελαιοειδών από 66,43 εκατ. ευρώ το 2014 σε 88,46 εκατ. ευρώ το 2015 (+22 περίπου εκατομμύρια ευρώ, +33,17%). Επισημαίνεται η εντυπωσιακή αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων, σωλήνων από χαλκό και συρμάτων και καλωδίων, ψαριών, καπνών, αλουμίνας, προφίλ αλουμινίου, φαρμάκων και διχτυών για την αλιεία. Η Τυνησία κατατάσσεται αμέσως μετά την Σλοβενία, στην 36η θέση όσον αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους της Ελλάδας και ακολουθούν η Λιβύη στην 37η θέση, και ενδεικτικά η Πορτογαλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ελβετία, η Δανία, η Ουγγαρία. Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ελλάδα, η Τυνησία κατατάσσεται 78η (από 81η το 2014), αμέσως μετά την Μάλτα και πριν το Κουβέιτ, για το 2015.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Τυνησίας, η Ελλάδα κατατάσσεται το 2015 στην 28η θέση των προμηθευτών της χώρας  (από 21η το 2014). Όσον αφορά τις χώρες προορισμού τυνησιακών προϊόντων για το 2015, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 38η θέση (από 31η το 2014).

Επισημαίνεται η δυναμική που παρουσιάζει η τυνησιακή αγορά, παρά το μικρό της μέγεθος (πληθυσμός ίσος περίπου με τον πληθυσμό την Ελλάδας) και τα ομοειδή γεωργικά προϊόντα που παράγει. Υπογράφουσα στο πλαίσιο διεξαγωγής Διεθνών Εκθέσεων στην Τυνησία κατέγραψε και απέστειλε στους αρμόδιους φορείς το 2015 84 αιτήματα (49 το 2014) εισαγωγής δομικών υλικών (αλουμινίου, πλαστικού, μαρμάρων, μονωτικών – στεγανωτικών), βάσεων φωτοβολταϊκών, ειδών υγιεινής & κρουνοποιίας, εξαρτημάτων, βερνικιών, βαφών, κουφωμάτων, ειδών κιγκαλερίας, ειδών πυρόσβεσης.