Σερβία

Ελλάδα και Σερβία έχουν συνάψει διπλωματικές σχέσεις από το 1868. Το 1880 άρχισε να λειτουργεί ελληνική Πρεσβεία στο Βελιγράδι. Σήμερα λειτουργούν, επίσης, Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο Τύπου και Γραφείο Ακολούθου Άμυνας.

Η Σερβία διατηρεί Πρεσβεία στην Αθήνα, έμμισθο Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και επίτιμα Προξενεία στην Κέρκυρα και το Αργοστόλι.

Οι δύο χώρες  έχουν παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις και συνδέονται από ένα πυκνό διμερές συμβατικό πλαίσιο. Επισημαίνονται, ενδεικτικά, οι συμφωνίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, συνεργασίας στον επιστημονικό και μορφωτικό τομέα, ανάπτυξης του τουρισμού, αεροπορικών μεταφορών, διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας, αποφυγής διπλής φορολογίας. Επισκέψεις σε υψηλό επίπεδο πραγματοποιούνται τακτικά μεταξύ των δύο χωρών.

Η δυναμική της ελληνο-σερβικής πολιτικής συνεργασίας αντικατοπτρίζεται και στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, ενώ υφίστανται σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσής των.


Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Σερβία. Στην αγορά της Σερβίας εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 200 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 25.000 εργαζομένους. Οι συνολικές άμεσες ελληνικές επενδύσεις εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου € 2,2 δις, το δε σύνολο άμεσων και έμμεσων επενδύσεων υπερβαίνει τα € 2,5 δις. Αξιοσημείωτο, είναι, επίσης το ολοένα αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα από τη Σερβία προς την Ελλάδα.