Ουγγαρία

Οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ουγγαρίας αποκαταστάθηκαν στις 23.7.1956, αλλά η ενεργοποίηση της εκπροσώπησης, σε επίπεδο Πρέσβεων, πραγματοποιήθηκε στις 24.8.1964. Πέραν της Πρεσβείας στην Αθήνα, άμισθες προξενικές Αρχές της Ουγγαρίας λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Κέρκυρα.

Η Ελλάδα και η Ουγγαρία συνεργάζονται σταθερά, ως μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Πραγματοποιούνται τακτικές επαφές σε διμερές πολιτικό επίπεδο, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών.