Σιγκαπούρη

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη συστάθηκε το 2017 με στόχο την ενεργό παρουσία της Ελλάδας σε μια χώρα –με σημαντική διεθνή οικονομική δραστηριότητα. Στη Σιγκαπούρη λειτουργεί ήδη Προξενικό Λιμεναρχείο.

Οι σχέσεις της χώρας μας με την Δημοκρατία της Σιγκαπούρης σε διμερές επίπεδο χαρακτηρίζονται ευοίωνες. Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις μας με τη Σιγκαπούρη εστιάζονται, κυρίως, στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, όπου υφίστανται μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω διεύρυνση (π.χ. επιδίωξη προσέλκυσης επενδύσεων). Επίσης, ικανοποιητική κρίνεται και η συνεργασία στο πεδίο της αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών.

Στη Σιγκαπούρη εδρεύει Διεθνής Αρχή Συντονισμού Ναυσιπλοΐας και Ασφαλείας των Στενών της Malacca, ενός ιδιαίτερα στρατηγικού διεθνούς διαύλου με μεγάλη σημασία και για την εμπορική μας ναυτιλία. Η χώρα μας, οποία συμμετέχει στην εν λόγω Αρχή με καθεστώς παρατηρητού, έχει συνεισφέρει στο Ταμείο 1 εκατομμύριο δολάρια.