Μελέτη για τον τομέα της ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία (Μάιος 2021)

Μελέτη του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων για τον τομέα της ενέργειας και τις ενεργειακές εξελίξεις στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, ο τομέας της ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πυλώνα προσέλκυσης επενδύσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας στη χώρα τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν την περαιτέρω κατασκευή του εσωτερικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου, τη συνεχιζόμενη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την αυξημένη περιφερειακή συνεργασία για τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ορόσημο αυτής της μεταστροφής υπήρξε η έγκριση του νέου ενεργειακού νόμου τον Ιούνιο του 2018, με την εναρμόνιση της ενεργειακής νομοθεσίας με το τρίτο πακέτο ενέργειας της Ενεργειακής Κοινότητας της ΕΕ.

Αρχεία