Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος - Ρωσίας Α΄Εξαμήνου 2021

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση από €76,20 εκ. σε €86,36 εκ. (+13,3%) παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία το 1ο εξάμηνο του 2021, έναντι της ίδιας περιόδου του 2020 ενώ χωρίς τα ενεργειακά προϊόντα καταγράφεται αύξηση κατά 14,96%.

Οι ελληνικές εξαγωγές  (€161,4 εκ. το 2020) αφορούσαν κατά κύριο λόγο ακατέργαστα καπνά, σωλήνες από χαλκό, ηλεκτρ. συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας, απορρίμματα χαλκού, εμπιστευτικά προϊόντα, χρώματα επίχρισης των οποίων η συμμετοχή στο σύνολο της εξαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου τ.ε. ανήλθε στο 34,18%.

Μειώσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων  κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: κατεργασμένα ορυκτέλαια (-54,8%), μηχανικές συσκευές (-36,7%), φάρμακα (-35,3%),  προϊόντα με υψηλή συμμετοχή στην αξία των εξαγωγών αλλά με μικρότερες μειώσεις, όπως ηλεκτρικές συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας (-18,9%), εμπιστευτικά προϊόντα (-11,0%), συνδετικά πυρήνων χυτηρίου (-9,5%) και σωλήνες χαλκού (-3,5%).

Αυξήσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: σκάφη αναψυχής (+4.992,3%), ηλεκτ. συσσωρευτές (+1.490,6%), χρωστικές ύλες (+170,9%), απορρίμματα χαλκού (+146,8%), ρητίνες-πολυουρεθάνες (+103,3%), λαχανικά παρασκευασμένα (+73,7%), καπνά ακατέργαστα (+35,4%), ενώ τα μεταλλεύματα πολύτιμων μετάλλων ή εμπλουτισμένων από αυτά, με σημαντική παρουσία το 2021, δεν είχαν καταγράψει εξαγωγές το α΄εξάμηνο 2020. Ειδικά για τα γουναρικά, τα οποία από δεκαετίας συνιστούσαν τον πρώτο εξαγωγικό μας κωδικό στη ρωσική αγορά, παρότι οι εξαγωγές α΄εξαμήνου 2021 αυξήθηκαν κατά 31,5% έναντι του α΄εξαμήνου 2020, είναι πολύ χαμηλά σε αξία (2,2 εκ.) αφού προ πανδημίας το 2018 και το 2019,  οι εξαγωγές γουναρικών είχαν ανέλθει στα €47,9 εκ. και €44,8 εκ. αντιστοίχως, συνιστώντας τον πρώτο μας κωδικό.

Αύξηση παρουσιάζουν και οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρ.Ο. (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών προϊόντων) από €1,49 δις το α΄εξάμηνο 2020, σε €1,62 δις το α΄εξάμηνο 2021 (+8,67)  εξαιρουμένων δε των ενεργειακών, η αύξηση ανέρχεται σε 29,55%.

Οι ελληνικές εισαγωγές (€2.933,5 εκ. το 2020), ήταν ανελαστικές ως προς τα ενεργειακά προϊόντα (κυρίως ορυκτέλαια και φυσικό αέριο), τα οποία συμμετείχαν κατά 81% στο σύνολο της εισαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου τ.ε., αλλά και ως προς τα αγροτικά (καλαμπόκι, σιτάρι-σμιγάδι), τα οποία συμμετείχαν μόλις κατά 2,4%, περιλαμβάνονταν όμως μεταξύ των πρώτων επτά  κωδικών.

Αυξήσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: οπτάνθρακα (+13.655%), καλώδια-σχοινιά από σίδηρο (11.660,0%), καλαμπόκι (+1.748,2%), θείο (+1.007,7%), πολυμερή αιθυλενίου (+379,8%), άνυδρη αμμωνία (+217,2%), σύρματα από αργίλιο (+142,9%), σιτάρι και σμιγάδι (+99,3%), αέριους υδρογονάνθρακες (+98,9%) και λιθάνθρακες (43,3%).

Μειώσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: απορρίμματα σιδήρου (-68,4%), πολυμερή προπυλενίου (-37,1%), χαρτί-χαρτόνια κραφτ (-16,7%), ορυκτέλαια κατεργασμένα (-8,2%) και ακατέργαστα (-7,9%).

Σύμφωνα πάντα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος διμερούς εμπορίου (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών προϊόντων) μεταξύ Ελλάδος και Ρωσικής Ομοσπονδίας, για το α΄εξάμηνο 2021 ανήλθε σε €1,71 δις, έναντι €1,57 δις του α΄ εξαμήνου 2020 (+8,90%.)

Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας, διαμορφούμενο το α’ εξάμηνο 2021 σε €-1,54 δις, έναντι €-1,42 δις του α΄ εξαμήνου 2020 (αύξηση ελλείμματος +8,42%).

Ο όγκος διμερούς εμπορίου (εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων), για το α΄εξάμηνο 2021 ανήλθε σε €379,48 εκ., έναντι €301,30 εκ. του α΄εξαμήνου 2020 (+25,95%).

Το εμπορικό ισοζύγιο(εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων),  ήταν επίσης ελλειμματικό για τη χώρα μας, διαμορφούμενο για το α΄εξάμηνο 2021 σε €-208,49 εκ., έναντι €-152,56 εκ. του α΄εξαμήνου 2020 (αύξηση ελλείμματος +36,6%).

Όσον αφορά τη γενικότερη εικόνα, το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας επισημαίνει ότι παρά τη θετική εικόνα του ρυθμού αύξησης, θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την επαναφορά των εξαγωγών μας στα επίπεδα του 2018 (€231,84 εκ.) ή και του 2019 (€208,5 εκ.) καθότι η συγκυρία χαρακτηρίζεται από μείωση της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού (-8% μετά το 2019), από υψηλό πληθωρισμό για τα ρωσικά δεδομένα (6% περίπου) και από την υποτίμηση του Ρουβλίου ενώ η ρωσική αγορά παρουσιάζει πλέον χαρακτηριστικά ώριμης αγοράς, με έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Παρόλα αυτά, η αναζήτηση ελληνικών προϊόντων βρίσκεται σε άνοδο λόγω του σημαντικού τουριστικού ρεύματος που έχει δημιουργηθεί μετά το 2012.