εξαγωγείς

Αύγουστος 31, 2020

Επικαιροποιημένος κατάλογος Ιορδανών εξαγωγέων

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης έστειλε στο Επιμελητήριο Ξάνθης κατάλογο ιορδανικών εξαγωγικών φορέων, ο οποίος απεστάλη από την Πρεσβεία της χώρας μας στο Αμμάν και επισημαίνεται, τόσο […]
eChamber
X