ετήσια έκθεση

Νοέμβριος 25, 2019

Ετήσια έκθεση του κλάδου της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας

Την ετήσια έκθεση του 2019 εξέδωσε o Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση του κλάδου της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές […]
eChamber
X