Κίνα

Ιούνιος 23, 2020

Διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας Επιχειρήσεων Μικρού & Μεσαίου Μεγέθους Κίνας-Χωρών ΚΑΕ

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, κατόπιν ενημέρωσης από το Γραφείο ΟΕΥ στο Πεκίνο, ανακοινώνει ότι στο τέλος της τελετής έναρξης του Συνεδρίου “Ανταλλαγή Πληροφοριών για την […]
eChamber
X