#καινοτομία #θαλάσσια οικονομία

Δεκέμβριος 10, 2019

Πρωτοβουλία Blue Prototype: έναρξη υποβολής προτάσεων, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ανακοίνωσε στις 26 Νοεμβρίου 2019 την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στον Β’ κύκλο της πρωτοβουλίας Prototype, που για τον τρέχοντα […]
eChamber
X