Ουκρανία

Δεκέμβριος 17, 2019

Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. στον τομέα συγκοινωνιών στην Ουκρανία

Σε συνέχεια ενημέρωσης από το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κίεβο, η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε στο Επιμελητήριο Ξάνθης, κατάλογο […]
eChamber
X