τρόφιμα

Μάιος 20, 2020

Τροποποίηση του νόμου περί υγιεινής τροφίμων στην Ιαπωνία

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνει ότι κατόπιν ενημέρωσης από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της χώρας μας στο Τόκυο, από 1/6/2020, […]
eChamber
X