Επαναληπτικός διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (βελόνες αιμοδιάλυσης-αιμοκάθαρσης)

Δημοσιεύθηκε στις 25/02/2016 09:57

2ος επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (βελόνες αιμοδιάλυσης-αιμοκάθαρσης) του ΓΕΕΘΑ ετών 2014-2017,  (ΑΔ: 07/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 45.408,00€ πλέον ΦΠΑ 13%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, ώρα 10:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, ώρα 08:00 π.μ.