Διαγωνισμοί της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την προμήθεια ανταλλακτικών, συντήρηση και επισκευή των οχημάτων καθώς και για την προμήθεια ελαστικών επισώστρων

Δημοσιεύθηκε στις 01/04/2016 14:06

Πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την προμήθεια:

  • ανταλλακτικών, συντήρηση και επισκευή των οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Δ.Μ.-Θ για το έτος 2016
  • ελαστικών επισώστρων για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Α.Δ.Μ.-Θ για το έτος 2016

Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,  Καθ. Ρωσσίδη 11,  Τ.Κ. 54655 (Θεσσαλονίκη) - Αίθουσα Συσκέψεων (Ισόγειο).