Επαναληπτικός Διαγωνισμός του 316 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού - 4ο Γραφείο για την προμήθεια αβουλκάνιστου μορφοποιημένου ελαστικού

Δημοσιεύθηκε στις 19/05/2016 14:17

Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός του 316 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού - 4ο Γρφαείο για την προμήθεια 11.000 kgr αβουλκάνιστου μορφοποιημένου ελαστικού, για κάλυψη αναγκών μέρους του προγράμματος ανακατασκευών ΜΜΣ, συνολικού προϋπολογισμού 70.000€ (συμπ. ΦΠΑ 23%) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία - ώρα κατάθεσης των προσφορών: Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., στο 316 ΣΠΤΧ/4ο γραφείο, στρατόπεδο Μ. ΒΟΓΔΟΥ, Τοξότες Ξάνθης.

Πληροφορίες: 2541034925