Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια α' υλών παραγωγής χρωμάτων

Δημοσιεύθηκε στις 16/06/2016 09:38

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας για την προμήθεια α' υλών παραγωγής χρωμάτων - πλαστικών - βερνικιών προς υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής, ετών 2017-2019 των 691 ΒΕΒ, (ΑΔ: 39/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016, ώρα 13:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, ώρα 08:00 π.μ