Επαναληπτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια λιπαντικών διαφόρων τύπων έτους 2016-2017

Δημοσιεύθηκε στις 04/07/2016 10:21

Πρόχειρος μειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια λιπαντικών διαφόρων τύπων έτους 2016-2017, προϋπολογισμού 20.780,00€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:30-11:00 στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης (τέρμα 4ης Οκτωβρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της προμήθειας μέχρι την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 από τα γραφεία της ΔΕΥΑΞ.