Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την εκποίηση στρατιωτικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 04/07/2016 11:55

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί Διεθνής Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Εκποιήσεως Στρατιωτικού Υλικού (Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ΤΚ. 14565 Άγιος Στέφανος Αττικής) για την ανάδειξη πλειοδοτών – αγοραστών του παρακάτω εκποιούμενου υλικού: «Εύχρηστα αλλά επιχειρησιακά μη αξιοποιήσιμα κυνηγετικά όπλα – FLOBER – Αεροβόλα».

Προσφορές γίνονται δεκτές στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00.

Πληροφορίες και ενημερωτικό φυλλάδιο με τους γενικούς και ειδικούς όρους του Διαγωνισμού (λεπτομερείς πίνακες υλικών, υπόδειγμα προσφοράς κ.λπ.) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:30 στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, τηλέφωνα: 210 819 4645, 4646, 4016