Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης του Δικτύου Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Δημοσιεύθηκε στις 04/07/2016 20:17

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμφωνίας 3ετούς διάρκειας, για την για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης του Δικτύου Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΔΥΣΝ) "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" των ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ - ΝΙΜΙΤΣ (ΑΔ: 52/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 3.570.967,74€ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: 05 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 11:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, ώρα 08:00 π.μ.