Διαγωνισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια ιατρικών αερίων

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2016 09:01

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ιατρικών αερίων και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αερίου.

Η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 13 Ιουλίου του 2016 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ).

Κατάθεση προσφορών στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», οδός: Γαϊτάνι ΤΚ 291 00 Ζάκυνθος μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν στην Γραμματεία – Πρωτόκολλο.