4η ΥΠΕ-Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Ιατρός εργασίας, Τεχνικός ασφαλείας)

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2016 09:07

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Ιατρός εργασίας, Τεχνικός ασφαλείας) στα κτίρια των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV 79417000-0), σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ2015, κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή».

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Έναρξη διαβούλευσης: 5/7/2016

Λήξη διαβούλευσης : 12/7/2016

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Νικολαΐδη Ιωάννη στο τηλέφωνο 2313327824 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Ιατρός εργασίας, Τεχνικός ασφαλείας) στα κτίρια των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV 79417000-0), μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.