Διαγωνισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων ελαφράς και βαρέας χρήσης για αερολιμένες ΥΠΑ

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2016 09:10

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, ΤΚ 16604), ανοιχτός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων ελαφράς και βαρέας χρήσης για αερολιμένες ΥΠΑ, προϋπολογισμού 27.183,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και νομίμων κρατήσεων.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), έως την 18-07-2016 και ώρα 14:00

Πληροφορίες θα δίνονται από την δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού τμήμα Προμηθειών Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό (κτίριο ΙΙΙ) καθημερινά και ώρα 09:00-14:00 τηλ.2108916160/6201/6318.